Luonnonvalon hyödyntäminen

Valaistuksen tärkeän osan muodostaa päivänvalo, jonka muutokset vuodenaikojen ja vuorokauden aikojen mukaan pitäisi ottaa huomioon rakennuksen sijoittelun, muodon ja arkkitehtuurin suunnittelussa.

Ulkoalueiden, terassien, parvekkeiden ja kulkureittien käytettävyys kesällä ja talvella ratkaistaan rakennuksen sijoittelulla tontilla – tällä suunnittelulla on kauaskantoiset vaikutukset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tontilla voi myös olla rajoituksia näkymien suhteen sekä viranomaisten kaavamääräyksiä rakennuksen sijoittelusta ja suunnista, joten heti kodin suunnittelun alkumetreillä joudutaan usein hakemaan kompromisseja eri raja-arvojen suhteen.

Päivänvalon hyödyntämismahdollisuudet kannattaa huomioida jo rakentamisvaiheessa. Samalla on muistettava kylmän ilmaston vaatimukset lämmöneristävyyden suhteen. Auringonvalon määrä ja tulokulma vaihtelee Suomessa suuresti vuodenajan mukaan, mikä valaistuksen näkökulmasta voi aiheuttaa sisätilojen käytössä monenlaisia yllätyksiä.