Ohjelmoitavat valaistuksenohjausjärjestelmät

Ohjelmoitava järjestelmä koostuu keskuslaitteesta, painonapeista ja liiketunnistimista sekä lisäksi järjestelmän erilaisista asennustarvikkeista. Järjestelmän ohjelmointi tehdään tyypillisesti keskusyksikköön liitettävällä tietokoneella ja valmiiksi ohjelmoidun järjestelmän muutokset voi myös toteuttaa itse.

Järjestelmän etuna on muuntojoustavuus ja hyvä ohjattavuus, mikä mahdollistaa valaistuksen energiatehokkaan käytön.

Valaistuksen ohjaus liittyy yleensä älykkääseen kodin ohjausjärjestelmään (älytalo). Järjestelmiin liittyy yleensä myös muitakin toimintoja kuten turvallisuuteen ja energiankäyttöön liittyvää automatiikkaa.

Älykkääseen ohjausjärjestelmään saadaan integroitua kaikki kohtien 1–7 ohjaustavat ja vieläpä niin, että tarpeiden muuttuessa toiminnot voidaan ohjelmoida uudelleen usein ilman fyysisiä sähkötöitä. Kyseinen järjestelmä on selvästi muita kalliimpi ja asunnon elinkaaren aikana se vaatii myös enemmän huoltoa kuin perinteiset ratkaisut.

Älykkään ohjausjärjestelmän erityisominaisuuksia ja hyötyjä:

  • haluttujen valaisimien ja muiden kuormien sammutus keskitetysti kotoa lähdettäessä
  • integrointi rikosilmoitusjärjestelmään ( kotona – pois kytkimeen)
  • mikä tahansa painike voidaan määritellä ohjaamaan haluttua kohtaa
  • kellokytkimien ja viiveiden asetus tarvittaessa kaikkiin järjestelmään kytkettyihin ryhmiin
  • liiketunnistimet, valosäätimet ja anturit ovat liitettävissä järjestelmään