Valonlähteiden ekosuunnitteluasetukset ovat päivittyneet

Euroopan komission vuosien 2016–2019 ekosuunnittelun työohjelmassa on valaistustuotteiden säädösten tarkistaminen mainittu yhtenä suurimmista energiansäästömahdollisuuksista. Lokakuussa 2017 tehdyn MELISA-mallin (Model for European Light Sources Analysis) perusteella on arvioitu, että valonlähteiden energiamerkintöjä koskeva laki vähentäisi valaistuksen sähkönkulutusta vuoteen 2030 mennessä 11 TWh / vuosi ja ekosuunnitteluasetukset tuottaisivat tämän lisäksi säästöjä 40-42 TWh / vuosi.

Uudet valaistuksen ekosuunnitteluvaatimukset

Aiemmat kolme valaistukseen liittyvää ekosuunnitteluasetusta on yhdistetty uuteen ekosuunnitteluasetukseen, jonka ensimmäiset ekosuunnitteluvaatimukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2021. Asetuksessa määritellään vaatimukset valonlähteiden energiatehokkuudelle, toiminnallisuudelle ja tiedoille, jotka valonlähteistä täytyy esittää eri yhteyksissä. Jos tuote ei täytä sille asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia, sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Uusien energiatehokkuusvaatimusten seurauksena useat valonlähteet tulevat poistumaan markkinoilta. Esimerkiksi halogeenilamput (R7s > 2700lm) poistuvat 1.9.2021 ja T8-loisteputket 1.1.2023.

Valonlähteiden toiminnallisissa vaatimuksissa on tarkemmin esitetty vaadittuja arvoja valonlähteiden värintoistolle (CRI), korjauskertoimelle (DF), lumenien ylläpitokertoimelle (LED:it ja OLED:it), selviytymiskertoimelle (LED:it ja OLED:it), värien tasaisuudelle (LED:it ja OLED:it), välkynnälle ja stroboskooppisille vaikutuksille.

Valonlähteiden tietovaatimuksissa määritellään itse valonlähteessä esitettävät tiedot, sen pakkauksessa näkyvät tiedot, valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla olevat tiedot sekä valonlähteen tekninen dokumentointi.
Energiamerkintä koskee jatkossa vain valonlähteitä, joten valaisimilla aiemmin ollut energiamerkintä loppuu. Sen lisäksi energiamerkinnän skaalaus tulee muuttumaan uuden energiamerkintäasetuksen myötä nykyisestä A++ -E siten, että jatkossa luokat ovat A-G.

Lisätietoa:

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2020, ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta valonlähteille ja erillisille liitäntälaitteille 

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta