Tavarantoimittajien syötettävä tuotteiden energiamerkintätiedot tuotetietokantaan

Energiamerkintäasetuksen (EU) 2017/1369 mukaan tavarantoimittajan, eli valmistajan tai maahantuojan, on syötettävä komission ylläpitämään tuotetietokantaan tuotteitaan koskevat energiamerkintätiedot. Vaatimus koskee tuotteita, joilla on energiamerkintä ja jotka on saatettu EU-markkinoille 1.8.2017 jälkeen.

Tuotetietokanta sisältää kaksi eri osaa, joista toinen on kuluttajille suunnattu julkinen osa ja toinen niin sanottu vaatimusten noudattamista koskeva osa. Vaatimusten noudattamista koskeva osa on ollut avoinna vuoden 2019 alkaen, ja valmistajien tai maahantuojien on syötettävä sinne laitteita koskevat energiamerkintätiedot ennen laitteen markkinoille saattamista.
Tuotetietokanta tukee markkinavalvojien tehtäviä suorittaa energiamerkintäasetuksen ja energiamerkintää koskevien tuoteryhmäkohtaisten säädösten mukaista valvontaa. Lisäksi tuotetietokannan tarkoituksena on tiedottaa yleisölle markkinoille saatetuista tuotteista sekä niiden energiamerkeistä ja tuoteselosteista, ja tarjota komissiolle ajantasaista tietoa tuotteiden energiatehokkuudesta energiamerkkien uudelleentarkastelua varten.

Komissio on arvioinut, että 10-25 % markkinoilla olevista tuotteista eivät täysin täytä energiamerkinnälle asetettuja vaatimuksia ja jopa 10 % mahdollisesta energiansäästöstä jää tämän vuoksi saavuttamatta. EPREL-tuotetietokannan keskeinen tavoite on helpottaa ja tehostaa markkinavalvontaa tältä osin.

Tutustu EPREL-tuotetietokantaan >>